Works

Scale #2

2016

木パネル・石膏塗料・墨汁・水性ペン

970×1303(mm)


Coexist

2017

木パネル・アクリル・ホログラム・ペン

410×820(mm)


SCALE

2015

木パネル・アクリル絵具・ペン

730Φ×55(mm)


A Landscape

2016

紙・墨汁・水性ペン

728×1030(mm)


mind loopⅢ

2016

紙・墨汁・水性ペン

530×410 (mm)


mind loopⅣ

2016

紙・墨汁・水性ペン

530×410 (mm)


Scale #1

2013

和紙・墨汁・水性ペン

1100×2800 (mm)

 Drop

2014

和紙・紫キャベツの汁・水性ペン

606×910  (mm)Silent Alarm Ⅰ

2013

アルシュ紙・色彩墨・水性ペン

910×910 (mm)Silent Alarm Ⅱ

2013

アルシュ紙・色彩墨・水性ペン

910×910 (mm)


mind loop Ⅰ

2013

ワトソン紙・墨・水性ペン

652×500 (mm)mind loop Ⅱ

2013

ワトソン紙・墨・水性ペン

652×500 (mm)


Small pieces

2014

360×70 (mm)2015

180Φ (mm)